22.09.2015 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), og OBX-indeksen (25 mest omsatte selskaper på Oslo Børs).

Det er i dag kraftig fall både på børsen her hjemme, og på børsene rundt i Europa.

Vi hadde nylig en analyse av den viktige tyske børsindeksen Frankfurt DAX30, og som du kan lese her: «Frankfurt børsen ned 20 prosent, og kan stupe 20 prosent til«

I dag stuper Frankfurt DAX30 indeksen videre, og er i skrivende stund, tirsdag formiddag den 22. September 2015, ned med rundt tre prosent til 9.660 poeng.

Slik vi skrev om i vår forrige analyse av DAX30-indeksen i Tyskland, så signaliseres nå videre fall ned mot i første omgang 9.000 poeng for DAX30.

Brytes også 9.000-nivået så vil DAX30-indeksen i Tyskland kunne falle videre ned til 8.000 poeng i månedene som kommer.

Her hjemme så faller også børsen kraftig i dag, og er i skrivende stund tirsdag formiddag ned med rundt 1,75 prosent til 577 poeng.


Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) har flere ganger de seneste ukene testet et betydelig teknisk motstandsnivå rundt 600-610 poeng, men uten å lykkes med å bryte opp i gjennom det nivået.

Oslo Børs Benchmark indeks faller nå tilbake igjen, og det samlede tekniske bildet for Oslo Børs Benchmark indeks signaliserer nå videre nedgang for Oslo Børs i tiden fremover.

Det vil gjerne kunne komme en test av støttenivået ned mot 530-540 poeng i løpet av den nærmeste tiden (1-3 uker), men brytes det nivået (slik vi hos Aksjeanalyser.com tror vil skje), ja så vil det utløses et nytt kraftig salgssignal for Oslo Børs Benchmark indeks. Da vil indeksen kunne falle ned mot 450 poeng på 3-6 måneders sikt.

Vi hos Aksjeanalyser.com ser imidlertid fare for at også 450-nivået kan komme til å brytes, og da vil i så fall Oslo Børs Benchmark indeks kunne falle ned mot neste viktige tekniske støttenivå, ned mot 325 poeng. Det vil i så fall bety et fall for Oslo Børs Benchmark indeks på over 40 prosent fra dagens nivå, og ned til 325 poeng.

Dersom Oslo Børs Benchmark indeks skulle falle ned mot 325 poeng på 12 måneders sikt, og slik vi hos Aksjeanalyser.com mener den kan komme til å gjøre. Ja så vil da Oslo Børs Benchmark indeks ha falt med litt over 50 prosent fra toppen den 16. April 2015 ved rundt 667 poeng, og ned til 325 poeng.

Ser vi tilbake til det kraftige fallet under finanskrisen i 2008 så falt Oslo Børs Benchmark indeks den gang fra en topp rundt 523 poeng den 22. Mai 2008, og ned til 205 poeng den 27. Oktober 2008. Et fall på rundt 60 prosent, og det i løpet av bare cirka fem måneder.

Ser vi på OBX-indeksen (indeks over de 25 mest omsatte selskapene ved Oslo Børs), ja så viser den naturlig nok mye av det samme tekniske bildet som Oslo Børs Benchmark indeks.

OBX-indeksen er i skrivende stund, tirsdag formiddag, ned 1,73 prosent til 515 poeng, og også for OBX-indeksen signaliseres nå videre nedgang i tiden fremover.

Første tekniske støttenivå for OBX-indeksen er nå ned mot 485 poeng, og deretter er neste støttenivå av betydning rundt 435 poeng.

Dersom OBX-indeksen skulle bryte ned i gjennom 435-nivået så vil det utløses et kraftig teknisk salgssignal for OBX-indeksen, og som da kan falle helt ned mot 300 poeng på 12 måneders sikt. Det vil i så fall innebære en nedgang for OBX-indeksen på rundt 40 prosent fra dagens nivå.

Fra toppen den 16. April 2015 rundt 606 poeng, så vil OBX-indeksen da totalt ha falt med rundt 50 prosent, om den skulle falle ned mot 300 poeng.

Vi hos Aksjeanalyser.com gjentar i dag våre tidligere negative analyser på Oslo Børs Benchmark indeks, OBX-indeksen, og den tyske børsindeksen Frankfurt DAX30.

Vi ser fare for at Oslo Børs Benchmark indeks, OBX-indeksen, og Frankfurt DAX30, kan falle med rundt 20 prosent fra dagens nivå i løpet av de neste 3-6 måneder. Videre ser vi fare for at de kan falle med 40 prosent fra dagens nivå på 6-12 måneders sikt.

Se diagram over OSEBX og OBX indeksene nederst i saken her…

Annonse (Nidelv International ASA):

Nidelv780Sport

Diagram over Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX):

OSEBX-220915

Diagram over OBX-indeksen:

OBX-22Sep2015

Kilde chart: Vikingen.se

Les også vår Disclaimer her…