17.09.2015 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Fredriksen-aksjen Frontline.

Frontline-aksjen stiger kraftig i dag, torsdag 17. September 2015, og er i skrivende stund i dag opp 6,60 prosent til 23,59 kroner.

Aksjen har således løftet seg med 13,40 prosent siden vi hadde en positiv analyse av aksjen her den 17. August 2015 da aksjen var i 20,80 kroner.

Slik vi har skrevet om i våre tidligere analyser av Frontline så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com det som veldig positivt med den planlagte sammenslåingen av Frontline og Frontline 2012. Det skal etter planen i løpet av høsten gjøres de formelle beslutninger om å fusjonere de to børsnoterte selskapene Frontline og Frontline 2012.


Frontline vil da ved godkjennelse av fusjonen, og som krever at minimum 75 prosent av de stemmeberettigede aksjonærene i Frontline 2012 og 50 prosent av de stemmeberettigede aksjonærene Frontline stemmer for fusjonen, deretter fusjonere med Frontline 2012, og med Frontline som overtakende part.

-Ved sammenslåing Frontline og Frontline 2012 vil vi gjenvinne Frontlines posisjon som et ledende tankselskap. Det kombinerte selskapet vil ha en stor flåte og en sterk balanse som setter oss i stand å vinne ytterligere markedsandeler gjennom oppkjøp og konsolideringsmuligheter, uttalte John Fredriksen i en melding rundt den planlagte sammenslåing av Frontline og Frontline 2012. John Fredriksen er styreleder både i Frontline og Frontline 2012, i meldingen.

Fredriksen uttalte videre, -Med dagens sterke tankmarked og attraktiv cash break-even priser, tror vi det sammenslåtte selskapet vil generere betydelig fri kontantstrøm.

-Hensikten er å betale ut overskuddslikviditet som utbytte etter styrets skjønn. Jeg er veldig fornøyd med denne fusjonen, og jeg er fast bestemt på å utvikle og vokse selskapet videre, uttalte John Fredriksen.

Teknisk Analyse av Frontline:

Aksjen er i en stigende trend, og hvor videre oppgang signaliseres for aksjen i tiden fremover innenfor denne stigende trenden.

Første tekniske motstandsnivå er nå rundt 25,00 kroner, men brytes det nivået (slik vi tror hos Aksjeanalyser.com) så vil det være lite teknisk motstand videre oppover før rundt 35,00 kroner.

Vi har hos Aksjeanalyser.com et kortsiktig (3-6 måneder) kursmål for Frontline-aksjen ved 35,00 kroner.

På litt lenger sikt (12 måneder) så ser vi et potensiale for aksjen opp mot 70,00 kroner. Det vil i så fall innebære en tredobling av aksjekursen fra dagens nivå rundt 23,59 kroner.

Selv om aksjen skulle tredoble seg og stige opp mot 70,00 kroner på 12 måneders sikt, og slik vi hos Aksjeanalyser.com tror aksjen kan gjøre. Ja så er det fortsatt langt igjen til tidligere høyeste nivå for Frontline-aksjen fra sommeren 2008 da aksjen var rundt 350,00 kroner.

Så selv om aksjen skulle tredoble seg til 70,00 kroner i løpet av de neste 12 måneder så vil den fortsatt ha falt med cirka 80 prosent siden den var rundt 350,00 kroner sommeren 2008.

Diagram over kursutviklingen for Frontline-aksjen:

FRO-17Sep2015


Kilde chart: Vikingen.se

Les også vår Disclaimer her…