15.09.2015 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på kursen for svenske kroner mot norske kroner (SEK/NOK).

I dag, tirsdag formiddag den 15. September 2015, så koster 100 svenske kroner 99,71 norske kroner, og vi må nå altså betale cirka 100 norske kroner for 100 svenske kroner.


Vi skrev i en tidligere analyse av SEK/NOK at det ble utløst et kraftig teknisk kjøpssignal da kursen for SEK/NOK brøt opp i gjennom 97,00-nivået.

Kursen for svenske kroner mot norske kroner har siden 2001, og frem til i dag (jf. diagram nedenfor som viser historisk utvikling for kursen til SEK/NOK) stort sett svingt mellom 79,00-97,00.

Det ble altså utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for SEK/NOK da kursen nylig brøt opp i gjennom det viktige tekniske motstandsnivået ved 97,00.

Det er nå lite teknisk motstand videre oppover for kursen for SEK/NOK, og vi gjentar i dag hos Aksjeanalyser.com at vi ser kursen for SEK/NOK stige opp mot 107,00-110,00 på 1-2 års sikt, og gjerne tidligere også.

Les gjerne vår analyse av SEK/NOK fra den 31. August 2015 her: “Snart kan 100 SEK koste 110 NOK“.

SEK-NOK-15Sep2015

Kilde Chart: vikingen.se