07.09.2015 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Storebrand-aksjen.

Vi nevnte Storebrand blant flere aksjer i en artikkel i går “Så galt kan langsiktig sparing i aksjer gå…“, og hvor vi viste til at Storebrand-akjen siden 1998 har falt med 51,4 prosent siden 31.05.1998.

Ser vi heller på utviklingen for aksjen siden 1.1.1998 så har Storebrand-aksjen falt med cirka 38 prosent.

Som vi skrev i vår artikkel i går “Så galt kan langsiktig sparing i aksjer gå…“, så må man ta hensyn til at noen av selskapene vi nevnte i artikkelen i går, ja de har i hvert fall i noen av disse årene betalt ut utbytte til aksjonærene.


Dette har da Storebrand gjort i noen av disse årene, og utbytte per aksje har vært som følger i perioden 1998-2014:

1998:  0,-
1999:  0,-
2000:  1,00
2001:  1,10
2002:  0,-
2003:  0,-
2004:  0,80
2005:  7,00
2006:  4,00
2007:  1,80
2008:  1,20
2009:  0,-
2010:  0,-
2011:  1,10
2012:  0,-
2013:  0,-
2014:  0,-

Storebrand har altså da til sammen i perioden 1998-2014 utbetalt i utbytte per aksje totalt 18,00 kroner.

Aksjen var rundt 44,00 kroner den 1.1.1998, og er i dag Mandag 07. September 2015 i skrivende stund ved 27,22 kroner. Det betyr da at aksjekursen har siden 1.1.98 og frem til i dag falt med 16,78 kroner.

Det betyr igjen at Storebrand aksjen netto, hensyntatt utbytte utbetalinger per aksje siden 1998 og frem til i dag, ja så har den gitt en avkastning per aksje da  for hele denne 17-års perioden på 1,22 kroner (18,00 i totalt utbytte i perioden 1998-2014 minus nedgang i aksjekursen siden 1.1.98 på 16,78 kroner).

Hvis man kjøpte Storebrand aksjer ved kurs 44,00 kroner den 1.1.1998 så ville man altså i dag, hensyntatt det man har fått i utbytte i perioden 1998-2014 sittet igjen med i dag 44,00 + 1,22 = 45,22 kroner. Dette tilsvarer da en avkastning totalt for hele denne mer enn 17 års perioden på rundt 2,77 prosent.

Det tilsvarer da over disse over mer enn 17 årene en gjennomsnittlig avkastning per år hvis man hadde kjøpt Storebrand aksjen den 1.1.1998 på cirka 0,16 prosent i året. Herav da også overskriften på saken her “17 grunner til å ikke eie aksjer i Storebrand”.

Dette er altså et godt, eller trist må vi vel kalle det, eksempel på at langsiktig sparing i aksjer, ikke alltid gir god avkastning.

Som vi skrev om i vår artikkel i går “Så galt kan langsiktig sparing i aksjer gå…“, så for å være mest mulig trygg på at langsiktig sparing i aksjer skal lønne seg, ja så bør man gjerne investere i aksjefond, og også gjerne i noen forskjellige aksjefond i ulike land og bransjer.

Investerer man kun i noen få enkeltaksjer, ja så kan man i verste fall ende opp med veldig dårlig, eller negativ avkastning, og det selv på veldig lang sikt, som for eksempel her i vårt eksempel med Storebrand-aksjen.

Når det gjelder utviklingen videre fremover for Storebrand-aksjen så ser det ikke spesielt lystig ut heller. Ser vi på det tekniske bildet for aksjen så er den i en langsiktig fallende trend, og hvor videre nedgang signaliseres i tiden fremover.

Aksjen har flere ganger forsøkt å teste øvre fallende trendlinje, men faller stadig tilbake igjen, og nå har også aksjen falt under et viktig teknisk støttenivå rundt 30,00 kroner, og har med det utløst nye negative tekniske signaler for den videre utviklingen.

Basert på det samlede negative tekniske bildet for Storebrand-aksjen så har vi hos Aksjeanalyser.com kursmål for aksjen ved 18,00 kroner på 6-12 måneders sikt.

Vi ser altså fare for et betydelig kursfall for Storebrand-aksjen fra dagens nivå, og ned til 18,00 kroner på 6-12 måneders sikt. Dette vil da, og hvis aksjen faller ned mot 18,00 kroner, representere et fall fra dagens kursnivå på cirka 34 prosent. Vi hos Aksjeanalyser.com mener Storebrand-aksjen er en interessant aksje for shortsalg.

For dem som håper på utbytte fra Storebrand-aksjene sine så mener flere banker og meglerhus at man neppe kan vente noe utbytte fra Storebrand før tidligst i 2017.

STB-070915


Kilde chart: Vikingen.se

Les også vår Disclaimer her…