03.09.2015 – Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på Fedriksen-aksjen Frontline Ltd, og som har fått et nytt løft etter at selskapet la frem sine resultater for 2.kvartal 2015 for kort tid siden.

Frontline kunne den 26. August melde om et driftsresultat på 33 millioner dollar i andre kvartal 2015, mot et driftsresultat på minus 66 millioner dollar i samme periode året før.

Det fremgikk av selskapets kvartalsrapport den 26. August at styret i selskapet venter at den kommende sammenslåingen av Frontline og Frontline 2012 vil gjøre selskapet i stand til å begynne returnere kontanter til aksjonærene i form av kvartalsvis utbytte så snart fusjonen er fullført.

Styret uttaler videre at hensikten er å betale ut overskuddslikviditet som utbytte etter styrets skjønn.

John Fredriksen har selv tidligere i sommer uttalt at ved sammenslåing av Frontline og Frontline 2012 så vil selskapet gjenvinne Frontlines posisjon som et ledende tankselskap. Fredriksen har videre uttalt i et intervju med DN den 02. Juli 2015:

-Med dagens sterke tankmarked og attraktiv cash breakeven-priser, tror vi det sammenslåtte selskapet vil generere betydelig fri kontantstrøm. Videre uttalte Fredriksen den gang, -Hensikten er å betale ut overskuddslikviditet som utbytte etter styrets skjønn. Jeg er veldig fornøyd med denne fusjonen, og jeg er fast bestemt på å utvikle og vokse selskapet videre.


Teknisk Analyse av Frontline Ltd.:

Frontline-aksjen er i ferd med å etablere en stor omvendt hode-skulder formasjon, og dette er en type teknisk formasjon som regnes for å gi gode signaler om større trend endringer i underliggende objekt (her: Frontline Ltd).

Det er også etablert en stigende trend for aksjen i det korte bildet, og hvor videre oppgang signaliseres for aksjen i tiden fremover.

Vi hos Aksjeanalyser.com venter en ny test av motstandsnivået opp mot 35,00 kroner for Frontline-aksjen på 3-6 måneders sikt.

Videre så vil det ved et brudd opp gjennom 35,00-nivået utløses et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen fra nevnte omvendt hode-skulder formasjon, og da vil aksjen kunne stige helt opp mot 100,00 kroner på 1-2 års sikt.

Vi hos Aksjeanalyser.com mener at både det tekniske bildet for aksjen, og de fundamentale utsiktene for selskapet, er attraktive, og vi har kursmål for Frontline-aksjen ved 100,00 kroner på 1-2 års sikt.

Frontline-aksjen er en veldig volatil aksje, og for dem som synes det er vel friskt og mene at Frontline-aksjen gjerne kan firedoble seg på 1-2 års sikt. Ja så trenger vi ikke gå lenger tilbake enn til rundt nyttår for å finne eksempel på hvor volatil og mye Frontline-aksjen kan svinge, og det på kort tid.

I fra 28. November 2014, og til 13. Januar 2015, altså på bare rundt seks uker, så løftet Frontline aksjen seg med hele 367 prosent. Aksjen steg fra rundt 8,30 kroner den 27. November 2014, og opp til høyest 38,80 kroner den 13. januar 2015. Aksjen altså nær firedoblet seg den gang rundt siste nyttår nå, og det på bare cirka seks uker.

Så at Frontline-aksjen kan ha potensiale til å firedoble seg på 1-2 års sikt, ja det mener i hvert fall vi hos Aksjeanalyser.com at aksjen kan ha potensiale til å gjøre. Selv om Fredriksen-aksjen Frontline skulle firedoble seg, og stige opp mot 100,00 kroner på 1-2 års sikt, ja så vil den fortsatt ha falt med over 70 prosent siden toppene rundt 370,00 kroner som aksjen var på det høyeste både i 2004 og i 2008 (jf. diagram nedenfor).

FRO-030915


Kilde chart: Vikingen.se

Les også vår Disclaimer her…