100SEK31.08.2015 – Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på svenske kroner mot norske kroner (SEK/NOK).

Den norske kronen har som kjent svekket seg kraftig mot ulike valutaer det seneste året, og det også mot svenske kroner.

Kursen for 100 svenske kroner er i skrivende stund, Mandag 31. August 2015, i  98,55 mot norske kroner.

Kursen for svenske kroner mot norske kroner (SEK/NOK) er nå i ferd med å utløse et kraftig teknisk kjøpssignal.


Det tekniske bildet for SEK/NOK indikerer nå at kursen for svenske kroner mot norske kroner kan komme til å stige helt opp mot 107,00-110,00 på 1-2 års sikt.

Kursen for svenske kroner mot norske kroner har siden år 2000, som diagrammet nedenfor viser historiske kurser for SEK/NOK, svingt mellom 79 kroner og 97 kroner for 100 Svenske kroner.

Når kursen nå bryter opp gjennom dette tekniske motstandsnivået rundt 97 kroner, ja så utløses det et kraftig teknisk kjøpssignal for SEK/NOK.

Det er nå lite teknisk motstand for videre oppgang for kursen for SEK/NOK, og det tekniske bildet for SEK/NOK indikerer nå at kursen kan komme til å stige helt opp mot 107,00-110,00 på 1-2 års sikt.

Basert på det samlede tekniske bildet for kursen for SEK/NOK så mener vi hos Aksjeanalyser.com at kursen for 100 svenske kroner mot norske kroner kan komme til å stige opp mot 107,00-110,00 på 1-2 års sikt.

SEK-NOK-31Aug2015

Kilde Chart: vikingen.se