Oil-Brent

27.08.2015 – Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på oljeprisen, og som torsdag får et kraftig løft.

Brent Spot er torsdag kveld ved USD 46,60, og som er en oppgang fra onsdag på hele 6,81 prosent.

Den kraftige oppgangen i oljeprisen torsdag forklares blant annet ved oljelagertall fra USA i går som viste at oljelagrene i USA viste det største fallet siden februar med 5,5 millioner fat, og nyheten i dag om at veksten i økonomien i USA i andre kvartal var overraskende høy. I tillegg er det trolig en hel del short covering, og som er med og presser oljeprisen ytterligere opp.

BNP-veksten i andre kvartal i USA ble torsdag revidert til årlig takt på 3,7 prosent, og veksten var dermed betydelig sterkere enn det opprinnelige vekstanslaget på 2,3 prosent. På forhånd var det ventet at veksten for kvartalet ville bli oppjustert til 3,2 prosent, ifølge estimater innhentet av Bloomberg News.


Ser vi på det tekniske bildet for Brent Spot så er oljeprisen fortsatt i en bratt fallende trend, og det var ikke unaturlig med en kortsiktig rekyl opp for oljeprisen nå etter det kraftige fallet de seneste ukene.

Nå møter derimot oljeprisen (Brent Spot) på et ikke ubetydelig teknisk motstandsnivå her rundt USD 47,00, og dersom oljeprisen begynner å falle ned igjen fra dette nivået så vil videre nedgang signaliseres fremover.

Skulle derimot oljeprisen klarer å bryte opp i gjennom, og etablere seg over (les: hvis holder seg 1-2 dager over det nivået), USD 47,00-nivået, ja så vil det kunne komme en videre oppgang opp mot neste motstandsnivå rundt USD 53,00.

Det tekniske bildet for oljeprisen indikerer imidlertid at den oppgangen vi ser nå trolig bare er en kortsiktig rekyl opp innenfor den bratt fallende trenden som oljeprisen beveger seg innenfor.

Faller oljeprisen tilbake nå fra USD 47,00-nivået så vil altså videre nedgang signaliseres innenfor den bratt fallende trenden. Oljeprisen vil da kunne falle ned mot USD 36,00 på 1-3 måneders sikt.

Vi hos Aksjeanalyser.com ser ingen grunn foreløpig til å endre vårt tidligere syn rundt oljeprisen, og opprettholder vårt kortsiktige kursmål for Brent Spot ved USD 36,00. Videre ser vi som nevnt i tidligere analyser fare for at oljeprisen kan komme til å stupe helt ned mot 10-20 dollar på det verste de neste 6-12 måneder.

Les gjerne vår analyse av oljeprisen her fra den 21. August 2015: “Oljeprisen kollapser – kan stupe til 10 dollar“, og vår analyse av Statoil i går: “Statoil-aksjen kan stupe til 70 kroner“.

Les gjerne artikkelen her fra Bloomberg.com: “Gary Shilling says crude is headed for $10 to $20 a barrel“. Les gjerne også denne artikkelen fra Yahoo Finance: “Here’s what could take oil down to $30“.

Brent-Spot-27Aug2015


Kilde chart: Vikingen.se

Les også vår Disclaimer her…