euro


25.08.2015 – Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Euroen, og som har fått et nytt kraftig løft det seneste døgnet, og nå koster rundt 9,50 norske kroner.

Vi har i flere analyser det seneste året skrevet om at Euroen kan være på vei mot å snart koste 10 norske kroner, som her i vår analyse fra den 07. November 2014 da EUR/NOK var rundt 8,50: “EUR/NOK bryter viktig nivå. Kan stige til 10-tallet“.

Nå som EUR/NOK har brutt opp gjennom et viktig motstandsnivå rundt 9,30, ja så er det stor sannsynlighet for at vi kan komme til å se Euroen i 10,00 kroner innen kort tid.


Ved eventuelle korreksjoner ned for EUR/NOK så vil det nå være teknisk støtte i området rundt 9,10-9,30, men det tekniske bildet signaliserer altså videre oppgang for EUR/NOK nå i tiden fremover.

Det er nå lite teknisk motstand for EUR/NOK videre oppover før opp mot tidligere høyeste kurs fra Desember 2008, da den var oppe rundt 10,00-nivået.

Vi gjentar derfor i dag på Aksjeanalyser.com våre tidligere analyser av Euroen mot norske kroner, og med kursmål 10,00, og som vi nå gjerne kan få se kursen opp opp mot i løpet av de nærmeste månedene.

EUR-NOK-25Aug2015


Kilde Chart: vikingen.se