Oslo-Bors-bilde24.08.2015 – Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Oslo Børs som mandag raser, og hvor Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) mandag endte ned med hele 5,19 prosent til 555,25 poeng. Oslo Børs Benchmark indeks har nå falt med rundt 16,7 prosent siden toppen i April 2015 rundt 667 poeng.

Vi har i flere analyser i løpet av sommeren skrevet om faresignaler om et børskrakk, for eksempel her den 24. Juli 2015: “Oslo Børs kan stupe 30 prosent“, og her den 27. Juli 2015: “Uro på børsene – kan bli børskrakk“.

Nå som børsene stuper, og frykten herjer på børsene, så har vi sett nærmere igjen på Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), og OBX-indeksen (25 mest omsatte aksjene ved Oslo Børs).


Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX):

Oslo Børs Benchmark indeks stuper altså mandag, og som mandag endte ned hele 5,19 prosent til 555,25 poeng, og som vi har skrevet i våre seneste analyser av Oslo Børs Benchmark indeks så vil neste støttenivå om 585-nivået brytes, og slik det ettertrykkelig har blitt gjort nå, være rundt 525-530 poeng.

Det er ikke langt igjen ned til det nivået nå, og basert på det samlede negative tekniske bildet for både Oslo Børs og øvrige børser rundt i verden så forventes nå en snarlig nedgang ned til 525-530 nivået for å teste støttenivået i området der.

Vi hos Aksjeanalyser.com ser imidlertid stor fare for, og som vi har skrevet om i tidligere analyser, for et enda større fall på såvel Oslo Børs som børser rundt i verden de neste 6-12 måneder.

Ser vi på den langsiktige stigende trenden for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) så kan den nå falle helt ned mot 385-400 poeng før den kommer ned til nedre trendlinje i denne langsiktige stigende trenden (jf chart nederst i saken).

Dette er også hvor vi hos Aksjeanalyser.com nå mener Oslo Børs kan komme til å falle ned mot, altså ned mot 385-400 poeng på 6-12 måneders sikt.

Det betyr at vi selv om børsen nå har falt med runt 16,7 prosent i dag fra toppen i April 2015, ja så ser vi fortsatt fare for et ytterligere fall for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) på rundt 25-30 prosent mer ned fra dagens nivå ved 555,25 poeng.

Som vi har skrevet om i analyser av oljeprisen så ser vi fare for at den kan falle så lavt som til 10-20 dollar på det verste i løpet av de neste 6-12 måneder. Les gjerne vår seneste analyse av oljeprisen her fra den 21. August 2015: “Oljeprisen kollapser – kan stupe til 10 dollar“.

Da skal det liten fantasi til for å se for seg at Oslo Børs Benchmark indeks kan stupe videre 25-30 prosent fra dagens nivå ved i skrivende stund 542 poeng, og ned til gjerne 385-400 poeng på 6-12 måneders sikt.

Dersom Oslo Børs Benchmark indeks faller ned mot 400 poeng de neste 6-12 måneder, ja så vil den da totalt ha falt fra toppen i April 2015 rundt 667 poeng med rundt 40 prosent.

I 2008 falt forøvrig Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) fra 524 poeng den 22. Mai 2008, og helt ned til lavest rundt 180 poeng den 20. November. Oslo Børs Benchmark indeks falt altså den gang med rundt 65 prosent i løpet av bare 6 måneder.

OBX-indeksen (25 mest omsatte selskapene ved Oslo Børs):

For OBX-indeksen gjelder naturlig nok mye av det samme tekniske bildet som for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX).

For OBX-indeksen er nå neste viktige tekniske støttenivå rundt 480 poeng. OBX-indeksen endte mandag ned 5,20 prosent til 497,90 poeng.

Dersom OBX-indeksen nå bryter ned gjennom 480-nivået så vil det utløses et nytt kraftig teknisk salgssignal for OBX-indeksen.

Ved et brudd ned gjennom 480-nivået for OBX-indeksen, så vil videre kraftig fall gjerne helt ned mot 300-330 poeng signaliseres på 6-12 måneders sikt.

Vi ser hos Aksjeanalyser.com en stor fare for et slikt brudd nå ned gjennom 480-nivået for OBX-indeksen, og at OBX-indeksen da kan komme til å falle helt ned mot 300-330 poeng på 6-12 måneders sikt.

Dersom OBX-indeksen skulle falle helt ned mot 300 poeng på 6-12 måneders sikt, ja så vil den da ha falt med rundt 50 prosent fra toppen i April 2014.

Det vil i såfall ikke være første gang OBX-indeksen faller 50 prosent slik ved en kraftig korreksjon ned på børsen, og i 2008 falt den for eksempel fra rundt 463 poeng den 22. Mai 2008, og ned til rundt 156 poeng den 20. November. Den gang falt altså OBX-indeksen med 66 prosent, og det i løpet av bare 6 måneder.

Så at Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), og OBX-indeksen kan falle så mye som rundt 50 prosent fra toppen i April 2015, og de neste 6-12 måneder er fullt mulig.

Slik det samlede tekniske bildet nå er for både Oslo Børs og børser rundt i verden så ser vi hos Aksjeanalyser.com en stor fare for at dette kan skje.

OSEBX-24Aug2015


 

Kilde chart: Vikingen.se

Les vår Disclaimer her…