17.08.2015 – Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på Fredriksen-aksjen Frontline.

Frontline-aksjen har falt tilbake i det korte bildet, men påtreffer nå et viktig teknisk støttenivå ned mot 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Det er etablert både en langsiktig, og en kortsiktig stigende trend for Frontline-aksjen, og den finner nå støtte ned mot nedre trendlinje i den kortsiktige stigende trenden.

I tillegg er aksjen nå som nevnt også ned mot et annet viktig teknisk støttenivå ved 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Ser vi på momentum-indikatorer som RSI og Stochastics så viser begge disse nå en oversolgt situasjon for aksjen på kort sikt, og indikerer at aksjen kan stå foran en ny vending opp i løpet av den nærmeste tiden.

Saken fortsetter nedenfor…


frontline


På oppsiden er det i første omgang teknisk motstand opp mot 25,00 kroner, men brytes det nivået så vil en ny test av motstandsnivået rundt 35,00 kroner signaliseres på 3-6 måneders sikt.

Basert på dette positive tekniske bildet for Frontline-aksjen så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå. Vi har kortsiktig (4-8 uker) kursmål for Frontline-aksjen ved 25,00 kroner, mens vi ser kursen opp mot 35,00 kroner på 3-6 måneders sikt.

Videre så har vi kursmål ved 70,00 kroner for Frontline på 12 måneders sikt. Vi ser således et potensiale for Frontline-aksjen på over 200 prosent opp fra dagens kursnivå på 12 måneders sikt.

Vi er også av den oppfatning, og som du kan lese om i vår seneste analyse av oljeprisen her, at oljeprisen skal videre ned i tiden fremover. Dette tror vi igjen at kan gi økende etterspørsel etter å bruke råoljetankskip som oljelagre, og som igjen kan presse ratene oppover.

Dette var også en del av bakgrunnen for den kraftige oppgangen for Frontline-aksjen rundt årsskiftet da aksjen steg med hele 367 prosent på bare seks uker.

I fra 28. November 2014, og til 13. Januar 2015, altså på bare rundt seks uker, så løftet Frontline aksjen seg med hele 367 prosent. Aksjen steg fra rundt 8,30 kroner den 27. November 2014, og opp til høyest 38,80 kroner den 13. januar 2015.

Så at Frontline-aksjen er en volatil aksje er det ingen tvil om, og således er det ingen ting i veien for at ikke Frontline nå kan stige opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden som er etablert for aksjen, opp mot 70 kroner på 12 måneders sikt. Det vil i så fall tilsvare en oppgang fra dagens kursnivå ved 20,80 kroner, og opp til 70,00 kroner som vi har som kursmål for Frontline aksjen på 12 måneders sikt, på da rundt 235 prosent.

I tillegg ser vi hos Aksjeanalyser.com positivt på «Fredriksen fusjonerer Frontline 2012 med Frontline» og som ventes å bli gjennomført kort tid etter en ventet ekstraordinær generalforsamling i fjerde kvartal 2015. Frontline vil da ved godkjennelse av fusjonen, og som krever at minimum 75 prosent av de stemmeberettigede aksjonærene i Frontline 2012 og 50 prosent av de stemmeberettigede aksjonærene Frontline stemmer for fusjonen, deretter fusjonere med Fronline 2012, og med Frontline som overtakende part.

-Ved sammenslåing Frontline og Frontline 2012 vil vi gjenvinne Frontlines posisjon som et ledende tankselskap. Det kombinerte selskapet vil ha en stor flåte og en sterk balanse som setter oss i stand å vinne ytterligere markedsandeler gjennom oppkjøp og konsolideringsmuligheter, sier John Fredriksen, som er styreleder både i Frontline og Frontline 2012, i meldingen.

Fredriksen uttalte videre da til DN.no den 02. Juli 2015 at «Med dagens sterke tankmarked og attraktiv cash breakeven-priser, tror vi det sammenslåtte selskapet vil generere betydelig fri kontantstrøm.

-Hensikten er å betale ut overskuddslikviditet som utbytte etter styrets skjønn. Jeg er veldig fornøyd med denne fusjonen, og jeg er fast bestemt på å utvikle og vokse selskapet videre, uttalte Fredriksen til DN.no i artikkel her fra den 02. Juli 2015.

Vi informerer ellers om at Frontline presenterer sine resultater for 2. kvartal 2015 den 31. August.

FRO-17Aug2015


Kilde chart: Vikingen.se

Les også vår Disclaimer her…