14.08.2015 – Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på Norsk Hydro (NHY), og som er i ferd med å etablere en langsiktig fallende trend.

Norsk Hydro var i en langsiktig stigende trend helt siden starten på 80-tallet, men falt ut av denne under finanskrisen i slutten av 2008, og har siden aldri klart å etablere seg innenfor den langsiktige stigende trenden igjen.

Nå er det derimot mye som tyder på at en ny, og fallende langsiktig trend er under etablering for Norsk Hydro-aksjen.

I henhold til denne nye langsiktige fallende trenden så kan Norsk Hydro-aksjen komme til å falle helt ned mot nedre trendlinje av denne, rundt 12,00 kroner, på 1-3 års sikt. Dette vil i så fall innebære et fall for Norsk Hydro-aksjen på nærmere 60 prosent fra dagens kursnivå rundt 29,00 kroner.


NorskHydro

Første viktige tekniske støttenivå for Norsk Hydro-aksjen nå er imidlertid rundt 23,00 kroner, og dette er også vårt kursmål for Norsk Hydro hos Aksjeanalyser.com på 3-6 måneders sikt.

Vi ser altså i første omgang en nedside for Norsk Hydro-aksjen på rundt 20 prosent ned fra dagens kursnivå ved 29,00 kroner på 3-6 måneders sikt.

Videre så ser vi altså ikke bort i fra at Norsk Hydro-aksjen, i henhold til den langsiktige fallende trenden som er under etablering, kan komme til å falle helt ned mot 12,00 kroner på 1-3 års sikt.

Les gjerne også vår analyse i går: “Sist dette skjedde stupte børsene i USA med 50 prosent“.

NHY-14Aug2015


Kilde chart: Vikingen.se

Les også vår Disclaimer her…