04.08.2015 – Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på oljeprisen, og Statoil, og som vi hadde analyse av den 28. Juli 2015: “Venter nytt stup for oljeprisen, og Statoil“.

Vi skrev i vår analyse den gang at vi mente oppgangen for Statoil-aksjen kunne bli kortvarig, og at det tekniske bildet for både Statoil, og oljeprisen signaliserte videre nedgang for dem begge i ukene og månedene fremover. Saken fortsetter nedenfor…


Brent-Crude-Oil

Oljeprisen (Brent Spot) har nå falt helt ned til 50 dollar. Dersom den nå faller under 50 dollar, og etablerer seg under 50 dollar nivået i dagene som kommer nå, så vil videre nedgang signaliseres for oljeprisen i tiden fremover.

Det vil da gjerne kunne komme en test av støttenivået ned mot tidligere bunn i 2009 for Brent Spot ned mot 36,00-40,00 dollar, og da gjerne i løpet av de kommende 1-3 måneder.

Dersom oljeprisen også skulle falle ned gjennom det støttenivået, og under 36,00 dollar, ja da vil det være begrenset med teknisk støtte for oljeprisen før helt ned mot 20,00-25,00 dollar.

Vi hos Aksjeanalyser.com mener at det nå gjerne vil kunne komme en test av støttenivået ned mot 36,00-40,00 dollar for Brent-oljen i løpet av neste 1-3 måneder, men vi ser ikke bort i fra at den kan falle så lavt som til 20,00-25,00 dollar på 6-12 måneders sikt.

Skulle det skje, så tror vi imidlertid det vil bli kortvarig med en så lav oljepris som helt ned mot 20,00-25,00 dollar. Vi ser derimot ikke bort fra nå at det kan komme et slikt kraftig siste fall ned mot slike nivåer, før det deretter gjerne vil komme en kraftig rekyl opp, og en normalisering rundt 50,00-70,00 dollar videre deretter neste 1-3 år.

Brent-Crude-040815


Statoil2

Statoil fikk en kortsiktig rekyl opp mot øvre trendlinje i den fallende trenden, og som aksjen har beveget seg innenfor siden begynnelsen av Mai 2015, men har så begynt å falle tilbake igjen de seneste dagene.

Slik vi skrev i vår forrige analyse av Statoil, og oljeprisen den 28. Juli 2015, så måtte aksjen klare å etablere seg over 140,00-nivået for å gi de første signaler om en mulig positiv vending for aksjen.

Aksjen faller nå tilbake igjen etter å ha testet dette motstandsnivået, og Statoil-aksjen handles i skrivende stund tirsdag formiddag rundt 135,40 kroner.

Det tekniske bildet for Statoil-aksjen er dermed fortsatt negativt, og videre nedgang signaliseres for aksjen innenfor den fallende trenden i ukene og månedene fremover.

Neste tekniske støttenivå av større betydning for Statoil-aksjen er nå ned mot 120,00 kroner.

Dersom også 120,00-nivået skulle brytes så vil videre fall helt ned mot tidligere bunn i 2008 signaliseres for Statoil-aksjen, ned mot 100,00 kroner på 6-12 måneders sikt.

Basert på det samlede negative tekniske bildet for Statoil-aksjen så gjentar vi i dag på Aksjeanalyser.com vår tidligere negative analyse av aksjen. Vi har kortsiktig (1-3 måneder) kursmål for Statoil-aksjen ved 123,00 kroner. Videre så vil vi ved et eventuelt brudd ned gjennom 120,00-nivået for Statoil-aksjen da justere ned vårt kursmål for aksjen helt ned til 100,00 kroner på 6-12 måneders sikt.

STL-04Aug2015


Kilde charts: Vikingen.se

Les vår Disclaimer her…