27.07.2015 – Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) og OBX-indeks igjen etter at børsen har falt kraftig mandag.

Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) endte mandag ned 2,36 prosent til 626,66 poeng, og har da brutt ned gjennom to viktige tekniske støttenivåer i dag.

OBX-indeksen (25 mest omsatte aksjene ved Oslo Børs) har falt med 2,53 prosent mandag til 562,89 poeng, og også den har i dag brutt ned gjennom viktig teknisk støttenivå.

Som vi skrev i vår analyse av Oslo Børs Benchmark indeks, og OBX-indeksen fredag 24. Juli så kan Oslo Børs nå stå foran en 30 prosent korreksjon ned i løpet av de neste 6-12 måneder. Du kan lese vår analyse fra fredag 24. Juli 2015 “Oslo Børs kan stupe 30 prosent” her…

Det gjør heller ikke bildet noe mindre negativt at den viktige DAX30-indeksen i Tyskland også faller kraftig, og har brutt rett ned gjennom viktige tekniske støttenivåer ved 11.400 poeng og 11.200 poeng. DAX30-indeksen er i skrivende stund ved 11.130 poeng.

I USA har også den viktige S&P500 indeksen falt ned gjennom et viktig teknisk støttenivå rundt 2.080 poeng, og er i skrivende stund ved 2.075 poeng. Neste tekniske støttenivå av betydning for S&P500 indeksen er nå ved 2.040 poeng, og deretter det svært viktige tekniske nivået ved 1.980 poeng. Brytes 1.980-nivået for S&P500 indeksen så vil det utløse et kraftig teknisk salgssignal for S&P500 indeksen.


Oslo-Bors-bilde

Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX)

Det endte altså med kraftig fall på Oslo Børs mandag, og Oslo Børs Benchmark indeks sluttet dagen ned 2,36 prosent til 626,66 poeng.

Slik vi skrev i vår analyse fredag 24. Juli av Oslo Børs Benchmark indeks så var neste viktige tekniske støttenivåer å følge med på for OSEBX fremover være ved hhv 640 poeng, 630 poeng, 620 poeng, og det viktigste av alle 610 poeng.

I dag mandag 27. Juli falt Oslo Børs Benchmark indeks rett ned i gjennom både 640 poeng, og 630 poeng, og neste tekniske støttenivåer å følge med på for OSEBX nå er ved 620 poeng, og så det viktigste støttenivå ved 610 poeng.

Et brudd ned gjennom 610 poeng, vil utløse et kraftig teknisk salgssignal for Oslo Børs Benchmark indeks, og som vil da signalisere videre kraftig fall for OSEBX gjerne ned mot 450-500 poeng. Skulle Oslo Børs Benchmark indeks falle helt ned mot 450 poeng så vil det som vi skrev i vår analyse fredag 24. Juli innebære et fall på rundt 30 prosent fra fredagens nivå for Oslo Børs Benchmark indeks.

OBX-indeks (25 mest omsatte selskapene ved Oslo Børs)

OBX-indeksen endte mandag ned 2,53 prosent til 562,89 poeng, og har da falt betydelig under et viktig teknisk støttenivå for OBX-indeksen som var ved 580 poeng.

OBX-indeksen endte også mandag under et annet viktig teknisk støttenivå, om enn med liten margin, ved 565 poeng.

Neste støttenivå for OBX-indeksen er nå ved det viktige 555 poeng nivået, og hvor et brudd ned gjennom det nivået vil være med og utløse et kraftig teknisk salgssignal for OBX-indeksen. Ved et slikt brudd ned gjennom 555 poeng for OBX-indeksen så vil videre kraftig nedgang signaliseres, og OBX-indeksen kan da komme til å falle ned mot 400-480 poeng. Et fall ned til 400 poeng vil i såfall innbebære et fall på rundt 30 prosent fra fredagens nivå slik vi skrev i vår analyse av OSEBX og OBX-indeksen fredag 24. Juli 2015 “Oslo Børs kan stupe 30 prosent” her…