23.07.2015 – Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på 5 aksjer vi har hatt flere analyser på siden nyttår.

Tidligere i dag hadde vi analyse av tre andre aksjer vi har hatt analyser på siden Februar 2015, Scatec Solar, IDEX, og Höegh LNG, og som siden våre første positive analyser på disse i Februar 2015 har steget med hhv +60%, +72%, og +50%. Du kan lese om disse her…

Nå har vi sett nærmere på fem andre aksjer vi har hatt flere analyser på siden nyttår, og som alle må kunne sies å ha vært innertiere av noen aksjetips. Aksjene vi nå har sett nærmere på igjen er Tanker Investments (TIL), Ocean Yield (OCY), Schibsted A (SHCA, NB! aksjen har blitt splittet i to til A og B aksjer siden våre første analyser av aksjen), REC Silicon (REC), og Bakkafrost (BAKKA).

Vi har hatt positive analyser på fire av disse fem aksjene som er Tanker Investments, Ocean Yield, Schibsted A, og Bakkafrost, mens vi har hatt negative analyser på REC Silicon.

Fasit per i dag etter våre første analyser på disse fem aksjer er som følger:

– Tanker Investments (Positiv analyse 26.1.15 ved kurs 84,50): +30%

– Ocean Yield (Positiv analyse 16.2.15 ved kurs 46,00): +47%

– Schibsted A (Positiv analyse 8.5.15 ved kurs 234,75 justert for aksjesplitt den 1.6.15): +20%

– Bakkafrost (Positiv analyse den 16.2.15 ved kurs 157,00): +51%

– REC Silicon (Negativ analyse den 19.3.15 ved kurs 2,35):  -36% (som den var ned da aksjen nådde vårt kursmål ved NOK 1,50 for aksjen i vår negative analyse av aksjen den 19.3.15, og som aksjen nådde den 10.7.15 da aksjen var lavest i 1,48)

Vi har i dag altså sett nærmere på disse fem aksjene igjen på Aksjeanalyser.com, og vi oppjusterer våre tidligere kursmål for fire av aksjene vi har tidligere hatt positive analyser på, mens vi endrer vår tidligere vurdering av REC Silicon fra tidligere Selg til nå spekulativ Kjøp.


TILTanker Investments (Ticker: TIL)

Tanker Investments viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og aksjen har nylig utløst nye positive tekniske signaler etter å ha brutt opp gjennom et motstandsnivå fra tidligere topp i Januar 2015 rundt 106,00 kroner.

Det er nå lite teknisk motstand for videre oppgang for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, opp mot 150,00 kroner på 6-12 måneders sikt.

Ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen så vil det nå være teknisk støtte ned mot 106,00 kroner.

Basert på dette positive tekniske bildet for Tanker Investments så gjentar vi i dag på Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser på Tanker Investments. Vi oppjusterer vårt tidligere kursmål for aksjen til 150,00 kroner på 6-12 måneders sikt. Vi ser altså et potensiale for aksjen på rundt 37 prosent opp fra dagens kursnivå på 6-12 måneders sikt.

Kort om selskapet: Tanker Investments Ltd. is a specialized investment company focused on the crude oil mid-size tanker market. Tanker Investments Ltd. was formed in January 2014 by Teekay Tankers Ltd. and Teekay Corporation to opportunistically acquire, operate and sell modern secondhand mid-size tankers to benefit from cyclical fluctuations in the tanker market.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.tankerinvestments.com

TIL-230715


OceanYieldOcean Yield (Ticker: OCY)

Ocean Yield viser også en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og også for denne aksjen signaliseres videre oppgang innenfor den stigende trenden i tiden fremover.

Aksjen møter lite teknisk motstand før opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, opp mot 75,00 kroner på 3-6 måneders sikt.

Basert på dette positive tekniske bildet for Ocean Yield så gjentar vi i dag på Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser på aksjen, og vi oppjusterer vårt kursmål for aksjen til 75,00 kroner på 1-3 måneders sikt. Vi ser altså et potensiale for aksjen på rundt 11 prosent opp fra dagens kursnivå på 1-3 måneders sikt.

Kort om selskapet: Ocean Yield er et skipseiende selskap med investeringer innenfor olje-service og industriell shipping. Selskapet fokuserer på moderne enheter med langsiktige kontrakter til solide motparter. Ocean Yield har en betydelig kontraktsreserve som gir god forutsigbarhet med hensyn til fremtidig resultat og utbyttekapasitet. Ocean Yield har en ambisjon om å dele ut attraktive og økende,kvartalsvise utbytter til sine aksjonærer.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.oceanyield.no

OCY-230715


SchibstedSchibsted A (Ticker: SCHA)

Schibsted A viser også en sterk utvikling innenfor sin langsiktige stigende trend, og videre oppgang signaliseres for aksjen innenfor denne stigende trenden også i tiden fremover.

Aksjen var ved vår positive analyse den 8.5.15 (før aksjesplitten til A og B aksjer) rundt 450,00 kroner, eller justert for aksjesplitten rundt 225,00 kroner. Aksjen endte i dag, torsdag 23. Juli 2015, i 281,80 kroner, og har således steget med rundt 20 prosent siden vår positive analyse av aksjen den 8.5.15.

Schibsted viser også en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og også her signaliseres videre oppgang for aksjen i tiden fremover innenfor denne stigende trenden.

Schibsted aksjen møter nå lite teknisk motstand før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, opp mot 310,00 kroner på 1-3 måneders sikt.

Basert på dette positive tekniske bildet for Schibsted A så gjentar vi i dag på Aksjeanalyser.com også vår tidligere positive analyse på Schibsted. Vi har kursmål for Schibsted ved 310,00 kroner på 1-3 måneders sikt, og vi ser således en oppside for aksjen på rundt 10 prosent opp fra dagens kursnivå på 1-3 måneders sikt.

Kort om selskapet: Schibsted har om lag 7 800 ansatte i 29 land. Konsernet har to strategiske pilarer. Den første er Mediehus med ledende posisjoner på papir og nett. Nedslagsfeltet er Skandinavia samt utvalgte markeder internasjonalt. Den andre strategiske pilaren er Online rubrikk. Her har vi ledende posisjoner med god vekst og høy lønnsomhet i en rekke europeiske markeder. Dette kombineres med etablering i nye land. Schibsted omsatte i 2012 for NOK 14,8 mrd., 40 prosent av dette på internett.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.schibsted.no

SCH-230715


BakkafrostBakkafrost (Ticker: BAKKA)

Bakkafrost viser også en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne stigende trenden også i tiden fremover.

Aksjen møter lite teknisk motstand videre oppover før opp mot øvre trendlinje i denne langsiktige stigende trenden, opp mot 280,00 kroner på 3-6 måneders sikt.

Basert på dette positive tekniske bildet for Bakkafrost så gjentar vi i dag også på Bakkafrost våre tidligere positive analyser på denne aksjen. Vi oppjusterer vårt tidligere kursmål for aksjen som var i vår positive analyse av aksjen den 23.4.15 ved 240,00 kroner, nå opp til kursmål 280,00 kroner for aksjen på 3-6 måneders sikt.

Kort om selskapet: Bakkafrost is the leading producer of top quality atlantic salmon from the Faroe Islands. Bakkafrost controls the entire value chain from production of own salmon feed to value added salmon products. In 2013 the company had a turnover of DKK 2.5 billion and employs more than 600 people.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.bakkafrost.com

BAKKA-230715


RECSiliconREC Silicon (Ticker: REC)

REC Silicon som vi hadde først negativ analyse på den 19.3.15 da kursen var ved 2,35 kroner, og som den 10.7.15 nådde vårt kursmål i vår negative analyse av aksjen den gang som var ved 1,50 kroner (aksjen var lavest 10.7.15 ved 1,48 kroner).

Aksjen fikk etter 10.7.15 da den hadde nådd vårt kursmål i vår tidligere negative analyse, en real rekyl opp til 2,00 kroner, men hvor aksjen møter betydelig teknisk motstand, og så har falt kraftig tilbake igjen nå den seneste uken til en sluttkurs i dag torsdag 23.7.15 på 1,66 kroner.

Det tekniske bildet for REC Silicon er fortsatt negativt, og aksjen er fortsatt i en langsiktig fallende trend.

Når det er sagt så er det forholdsvis mye teknisk støtte for aksjen rundt 1,50-1,60 kroner, og vi endrer vår tidligere analyse av aksjen fra negativ til spekulativt kortsiktig kjøp i området rundt 1,50-1,60 kroner.

Vi ser en mulighet for at aksjen kan få en ny rekyl opp for å teste motstandsnivået rundt 2,00 kroner i løpet av 1-3 måneder, og som da gir spekulative investorer en mulig oppside i aksjen på rundt 25 prosent på 1-3 måneders sikt. Vi ville dog brukt stop-loss ved f.eks. 1,40-1,45, for skulle aksjen bryte ned gjennom det nivået så vil det utløses et nytt kraftig teknisk salgssignal for aksjen, og da vil videre fall ned mot tidligere bunn i slutten av 2012, rundt 0,65 kroner signaliseres.

Kort om selskapet: REC Silicon is a leading producer of advanced silicon materials, delivering high-purity polysilicon and silane gas to the solar and electronics industries worldwide. We combine 25 years of experience and proprietary technology with the needs of our customers, and have an annual capacity of 20,000 MT of polysilicon from our two US-based manufacturing plants. Listed on the Oslo Stock Exchange (ticker: REC), the company is headquartered in Moses Lake, Washington and employs 800 people.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.recsilicon.com

REC-230715


Kilde charts: Vikingen.se

Les vår Disclaimer her…