01.07.2015 – Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på tre av selskapene på Oslo Axess: Aker Philadelphia Shipyard (Ticker: AKPS, Handelsplass: Oslo Axess), Nordic Mining (Ticker: NOM, Handelsplass: Oslo Axess), og Aqua Bio Technology (Ticker: ABT, Handelsplass: Oslo Axess).

Vi ser et betydelig potensiale for alle disse tre Oslo Axess selskapene på mellom 40-75 prosent opp fra dagens kursnivåer på 6-12 måneders sikt.

Vi starter i dag, Onsdag 01.Juli 2015, opp en egen portefølje på Aksjeanalyser.com, og som vil bestå av de 12 Oslo Axess selskaper av i dag totalt 32 Axess selskaper, og som vi ser størst potensiale for på 6-12 måneders sikt.

Alle disse tre aksjene, og som vi har sett nærmere på her i dag, er med fra start i vår nye Oslo Axess portefølje vi altså starter opp nå 01. Juli 2015 på Aksjeanalyser.com. Du finner vår Oslo Axess portefølje her…

Kort om forskjellen mellom Oslo Børs og Oslo Axess (kilde: Oslo Børs):

Allmenne aksjeselskap eller tilsvarende utenlandske selskaper kan notere aksjene enten på Oslo Børs eller på Oslo Axess.

Notering på Oslo Børs innebærer en fullt ut børsnotering i henhold til EU-krav, mens notering på Oslo Axess gir selskaper tilgang til en autorisert og fullt ut regulert markedsplass. Fulle børsforpliktelser pålegges noterte selskaper begge steder.

Oslo Børs er det naturlige målet for større selskaper med lang historikk og med en betydelig aksjonærbase. Oslo Axess passer for selskaper som har mindre enn tre års historie, og ønsker kvalitetsstempelet og fordelene som følger med notering på en regulert markedsplass. Egenkapitalbevis kan ikke noteres på Oslo Axess.

Vilkår
Den avgjørende forskjellen er selve vilkårene for notering, der Oslo Axess har noe lempeligere vilkår enn Oslo Børs. Sparebanker og eventuelt andre gjensidige selskaper kan notere egenkapitalbevis på egen liste.

Noteringsprosessen
Den formelle veien frem til notering er den samme for Oslo Børs som for Oslo Axess.


AkerPhiladelphiaShipyardAker Philadelphia Shipyard (Ticker: AKPS, Handelsplass: Oslo Axess)

Aker Philadelphia Shipyard viser en sterk utvikling, og har igjen etablert en stigende trend hvor videre kursoppgang signaliseres for aksjen i tiden fremover.

Aksjen har nå også brutt opp gjennom både 200-dagers og 50-dagers glidende gjennomsnitt, og med det gitt ytterligere positive tekniske signaler for den videre utviklingen i tiden fremover.

Aksjen finner nå støtte ned mot 50-dagers glidende gjennomsnitt.

Samtidig så har 50-dagers glidende gjennomsnitt nylig brutt opp gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt, og utløst et kraftig teknisk kjøpssignal fra det som kalles et Golden Cross Signal.

Videre så har MACD momentum-indikator også utløst nytt kjøpssignal for Aker Philadelphia Shipyard, og er således med og underbygger de øvrige positive tekniske signaler for aksjen.

Videre oppover er det nå begrenset med teknisk motstand for aksjen før opp mot tidligere topper fra Mars 2014, rundt 200,00-220,00 kroner. Dette sammenfaller også godt med motstandsnivået opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden som nå er etablert for aksjen siden begynnelsen av 2015.

Ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen så er det altså støtte nå rundt 50-dagers glidende gjennomsnitt, og det er også etablert et støttenivå for aksjen rundt 140,00 kroner.

Basert på dette samlede positive tekniske bildet for Aker Philadelphia Shipyard så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

vi har kursmål for Aker Philadelphia Shipyard ved 210,00 kroner på 6-12 måneders sikt. Vi ser altså et potensiale for Aker Philadelphia Shipyard på rundt 40 prosent opp fra dagens kursnivå ved 149,00 kroner på 6-12 måneders sikt.

Kort om selskapet: Aker Philadelphia Shipyard is a leading U.S. commercial shipyard constructing vessels for operation in the Jones Act market. It possesses a state-of-the-art shipbuilding facility and has earned a reputation as a preferred provider of ocean-going merchant vessels with a track record of delivering quality ships, having delivered over 50% of all large ocean-going Jones Act commercial ships since 2000.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.akerphiladelphia.com

AKPS-01Juli2015


NordicMiningNordic Mining (Ticker: NOM, Handelsplass: Oslo Axess)

Nordic Mining her etablert en stigende trend siden slutten av 2014, og hvor videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

Aksjen er nå helt nede ved nedre trendlinje i denne stigende trenden, og ned mot et betydelig teknisk støttenivå for aksjen rundt 1,00 kroner.

Både RSI og Stochastics momentum-indikatorer signaliserer nå at aksjen gjerne står foran en ny vending opp i løpet av den nærmeste tiden.

På oppsiden er det begrenset med teknisk motstand for aksjen før opp mot tidligere topper i 2014 og 2015, rundt 1,40 kroner.

Potensialet for aksjen i henhold til den stigende trenden er opp mot 1,60 kroner på 6-12 måneders sikt.

Aksjen er altså nede ved et betydelig teknisk støttenivå nå rundt 1,00 kroner, og vi vurderer på Aksjeanalyser.com aksjen som en spennende kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi ser et potensiale for Nordic Mining opp mot 1,40-1,60 kroner på 6-12 måneders sikt. Vi ser altså et potensiale for Nordic Mining på 40-60 prosent opp fra dagens kursnivå rundt 1,00 kroner på 6-12 måneders sikt.

Kort om selskapet: Nordic Mining is a mining company focusing on exploration and production of high-end industrial minerals and metals. The company exploits strategic mineral resources, dedicated exploration activities and front-end technology to become a recognised supplier of feedstock for special applications.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.nordicmining.com

NOM-01Juli2015


AquaBioTechnologyAqua Bio Technology (Ticker: ABT, Handelsplass: Oslo Axess)

Aqua Bio Technology viser en positiv utvikling, og har siden begynnelsen av 2015 etablert en stigende trend, og hvor videre kursoppgang nå signaliseres for aksjen i tiden fremover.

Etter å ha korrigert noe ned i det helt korte bildet så påtreffer aksjen nå betydelig teknisk støtte rundt 15,50-16,00 kroner.

Her er det støtte både ved nedre trendlinje i den stigende trenden, samt at det er et betydelig teknisk støttenivå rundt 15,50 kroner.

Både RSI og Stochastics momentum-indikatorer viser en oversolgt situasjon for aksjen på kort sikt, og indikerer at en ny vending opp for aksjen kan være nær forestående.

På oppsiden er første tekniske motstandsnivå av betydning rundt 20,50-21,00 kroner, men brytes det nivået vil videre oppgang opp mot tidligere topp i 2014, rundt 28,00 kroner signaliseres på 6-12 måneders sikt.

Basert på dette samlede positive tekniske bildet for Aqua Bio Technology så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kortsiktig (1-3 måneder) kursmål for aksjen ved 21,00 kroner, mens vi har kursmål ved 28,00 kroner på litt lengre sikt (12 måneder). Vi ser altså et potensiale for Aqua Bio Technology på rundt 75 prosent opp fra dagens kursnivå på 12 måneders sikt.

Kort om selskapet: Aqua Bio Technology (ABT) har lansert flere kosmetiske ingredienser som benyttes i hudpleieprodukter globalt. Ingrediensene er basert på selskapets unike, marine teknologi med dokumentert svært gunstig effekt på huden. Hudpleie er det raskest voksende segmentet innen kosmetikkindustrien, og hvor ABTs ingredienser har fått fotfeste. Utover ingredienser fra egen teknologi kommersialiserer ABT også teknologier/ingredienser for samarbeidspartnere til bruk i nye og innovative hudpleieprodukter.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.aquabiotechnology.com

ABT-01Juli2015

Kilde charts: Vikingen.se

Les vår Disclaimer her…