Dollar30.10.2014 Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på dollaren mot norske kroner, og som har fått et løft den senere tiden slik vi skrev vi forventet i vår tidligere analyse av USD/NOK den 28.  juni da kursen lå rundt 6,15.

Flagg-US

Dollaren handles i dag rundt 6,72, og bryter da opp gjennom et motstandsnivå ved 6,60, og det er nå begrenset med motstand videre oppover før rundt 7,30.

Dersom kursen også skulle bryte opp gjennom 7,30-nivået så vil det utløses et kraftig teknisk kjøpssignal fra en stor omvendt hode-skulder formasjon, og som vil indikere en oppgang helt opp mot 9,00-9,50 på 3-5 års sikt.

Sist gang dollaren fikk et slikt løft fra rundt dagens nivå og opp til 9,50 mot norske kroner var i perioden 1996 til 2000, og da løftet kursen seg i denne fire års perioden fra rundt dagens kursnivå ved 6,50 og opp til rundt 9,50 i slutten av år 2000.

Siden den gang og inntil den senere tid så har dollaren vært i en langsiktig fallende trend, og falt på det laveste til 4,95 mot norske kroner i april 2008.

Nå er den langsiktige fallende trenden for USD/NOK brutt, og det er altså dannet en stor omvendt hode-skulder formasjon, og hvor det vil utløses et kraftig teknisk kjøpssignal dersom kursen bryter opp gjennom 7,30-nivået.

USD-NOK-30102014

Kilde Chart: vikingen.se

Les vår Disclaimer her…