Vi starter nå fra i dag (10. juni 2014) opp med fire ulike modellporteføljer, og som er som følger: Norge, Norden, USA og Fond. Porteføljene baserer seg på teknisk analyse av aksjer og fond/indekser (land, bransjer etc), og vi setter sammen porteføljene av de aksjer og fond vi til enhver tid finner mest interessante.

I aksjeporteføljene (Norge, Norden og USA) vil ha inntil 8 aksjer og med en vekting i hver aksje på 12,50 prosent, mens vi i fondsporteføljen vil ha inntil 5 fond og med en vekting i hvert fond på 20,00 prosent. Vi kan i alle porteføljene være helt eller delvis ute av markedet og i kontanter, for eksempel i perioder hvor vi vurderer faren for en større korreksjon ned i markedene som forholdsvis stor.

Oversikt over våre fire modellporteføljer, og informasjon om hva disse inneholder, og om eventuelle endringer i disse, vil bli publisert på disse porteføljesidene hver morgen før kl 09:00.


Kort om de ulike porteføljene:

Portefølje: Norge

Denne porteføljen vil bestå av inntil 8 aksjer, og vi vil i denne porteføljen kunne være long eller short i aksjer som er notert på Oslo Børs. Hver aksje i porteføljen vil ha en vekting i porteføljen på 12,50 prosent. Vi kan i perioder ha hele eller deler av porteføljen i kontanter, og da for eksempel i perioder hvor vi forventer en større korreksjon ned i markedet. Det vil da fremgå av oversikten over porteføljen hvor stor kontantandel vi har i porteføljen. Eventuelle endringer i porteføljen vil det bli informert om hver morgen før kl 09:00. Kjøps og salgskurser justeres dagen etter til gjennomsnittlig kurs mellom kl 09:00-10:00 den dagen endringer i porteføljen gjøres.

For mer informasjon og porteføljeoversikt for vår “Portefølje: Norge” klikk her…


Portefølje: Norden

Denne porteføljen vil bestå av inntil 8 aksjer, og vi vil i denne porteføljen kunne være long eller short i aksjer som er notert på de nordiske børsene. Hver aksje i porteføljen vil ha en vekting i porteføljen på 12,50 prosent. Vi kan i perioder ha hele eller deler av porteføljen i kontanter, og da for eksempel i perioder hvor vi forventer en større korreksjon ned i markedet. Det vil da fremgå av oversikten over porteføljen hvor stor kontantandel vi har i porteføljen. Eventuelle endringer i porteføljen vil det bli informert om hver morgen før kl 09:00. Kjøps og salgskurser justeres dagen etter til gjennomsnittlig kurs mellom kl 09:00-10:00 den dagen endringer i porteføljen gjøres.

For mer informasjon og porteføljeoversikt for vår “Portefølje: Norden” klikk her…


Portefølje: USA

Denne porteføljen vil bestå av inntil 8 aksjer, og vi vil i denne porteføljen kunne være long eller short i aksjer som er notert på de amerikanske børsene NYSE og Nasdaq. Hver aksje i porteføljen vil ha en vekting i porteføljen på 12,50 prosent. Vi kan i perioder ha hele eller deler av porteføljen i kontanter, og da for eksempel i perioder hvor vi forventer en større korreksjon ned i markedet. Det vil da fremgå av oversikten over porteføljen hvor stor kontantandel vi har i porteføljen. Eventuelle endringer i porteføljen vil det bli informert om hver morgen før kl 09:00. Kjøps og salgskurser justeres dagen etter til gjennomsnittlig kurs første handelstimen på de amerikanske børsene den dagen endringer i porteføljen gjøres.

For mer informasjon og porteføljeoversikt for vår “Portefølje: USA” klikk her…


Portefølje: Fond

Denne porteføljen vil bestå av inntil 5 fond. Fondene kan være både norske og utenlandske fond, og det kan være alle typer fond som aksjefond, rentefond, kombinasjonsfond m.m. Hvert fond i porteføljen vil ha en vekting i porteføljen på 20,00 prosent. Vi kan i perioder være helt eller delvis ute av markedet, og da for eksempel i perioder hvor vi forventer en større korreksjon ned i markedene. Det vil da fremgå av oversikten over porteføljen hvor stor kontantandel vi har i porteføljen. Eventuelle endringer i porteføljen vil det bli informert om hver morgen før kl 09:00. Kjøps og salgskurser justeres dagen etter til siste NAV/Kurs for fondet den dagen endringer i porteføljen gjøres.

For mer informasjon og porteføljeoversikt for vår “Portefølje: Fond” klikk her…