IG-annonse-2014

strek

REC_Singapore

20.05.2014  REC Solar (Ticker: RECSOL) har brutt ut av den stigende trenden, og er i ferd med å etablere en ny og fallende trend. Det er også en mulig stor hode-skulder formasjon under etablering.

TekniskAnalyse-RECSOL-20052014Dersom denne hode-skulder formasjonen fullføres så vil det utløses et kraftig salgssignal i aksjen, og som vil signalisere videre nedgang for aksjen ned mot NOK 55,00-60,00 på 6-12 måneders sikt. Et etablert brudd ned gjennom NOK 79,00-nivået vil utløse et slikt sterkt salgssignal i aksjen.

I det korte bildet så har aksjen løftet seg noe opp, men møter motstand opp mot 50-dagers glidende gjennomsnitt rundt NOK 93,00. Aksjen faller nå tilbake fra dette nivået og videre kursnedgang for aksjen signaliseres.

Første støttenivå av betydning ligger ved NOK 79,00 (som også representerer halslinjen i den store hode-skulder formasjonen som kan være under etablering). Et brudd ned gjennom NOK 79,00 vil altså utløse et sterkt salgssignal i aksjen, og i så fall vil videre nedgang mot NOK 55,00-60,00 signaliseres på 6-12 måneders sikt.

Basert på det negative tekniske bildet som er dannet for REC Solar nå så vurderes aksjen som en salgskandidat på dagens nivå og kursmål settes til NOK 70,00 på 3-6 måneder sikt.

Kort om selskapet: REC is a leading global provider of solar energy solutions. With more than 15 years of experience, we offer sustainable, high performing products, services and investments for the solar industry. Together with our partners, we create value by providing solutions that better meet the world?s growing energy needs. REC is headquartered in Norway and listed on the Oslo Stock Exchange (ticker: RECSOL). Our 1,600 employees worldwide generated revenues of NOK 4.1 billion in 2012.

Les mer om selskapet på deres hjemmeside her…

Se siste aksjekurs for selskapet her…  Markedsplass: Oslo Børs

Les vår Disclaimer her…

RECSOL-200514Kilde chart: www.vikingen.se

IG-CFD