nn-skapdinavkastning

strek

Genmab A/S

Anbefaling-GEN-10041410.04.2014 Genmab (Ticker: GEN) viser en positiv utvikling innenfor en stigende trend, og hvor videre kursoppgang for aksjen signaliseres i tiden som kommer.

I det korte bildet så konsoliderer Genmab-aksjen mellom et støttenivå rundt DKK 200,00, og et motstandsnivå rundt DKK 260,00. Et etablert brudd på et av disse nivåene vil være med å gi nye signaler for den videre utviklingen for aksjen.

Aksjen begynner nå å vende oppover igjen etter å ha testet støttenivået rundt DKK 200,00 samt støttenivået ved aksjens 200-dagers moving average.

Det ligger altså betydelig støtte rundt DKK 200,00-nivået, og samtidig så signaliserer momentum-indikatorene RSI og Stochastics at aksjen gjerne står foran en ny vending opp på kort sikt nå.

En ny test av motstandsnivået rundt DKK 260,00 virker sannsynlig på kort sikt (2-4 uker), og et eventuelt brudd opp gjennom DKK 260,00-nivået vil utløse et sterkt kjøpssignal for aksjen. Dersom det kommer et brudd opp gjennom DKK 260,00-nivået så vil videre oppgang opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden aksjen nå beveger seg innenfor, det vil si opp mot DKK 300,00-nivået.

Basert på det positive tekniske bildet Genmab-aksjen viser så vurderes aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens nivå, og med et kortsiktig potensiale (2-4 uker) opp mot DKK 260,00. Potensialet på litt lenger sikt (6-12 måneder) vil være opp mot DKK 300,00-nivået, dersom aksjen bryter opp gjennom motstandsnivået ved DKK 260,00. Stop-loss kan gjerne settes rundt DKK 195,00.

Les mer om selskapet på deres hjemmesider her…

Se siste aksjekurs for selskapet her…  Markedsplass: Nasdaq OMX Copenhagen

Les vår Disclaimer her…

GEN-100414

Kilde chart: www.vikingen.se

nn-totrade