nn-skapdinavkastning

strek

Songa_Venus04.03.2014  Songa Offshore (Ticker: SONG) har vist en meget svak utvikling de siste årene, og ligger nå nær bunn av den langsiktige fallende trendkanalen.

anbefaling-song-040314Aksjen viser tegn til å kunne være iferd med å etablere en bunn rundt dagens nivå, og aksjen fremstår som en interessant, om enn spekulativ, kjøpskandidat på dagens nivå.

Det har ellers vært et innsidekjøp i aksjen siste tiden som er verdt å merke seg. Primærinnsider og styremedlem i Songa Offshore, Mike Mannering og nærstående kjøpte 20. februar 525.000 aksjer i Songa Offshore til kurs 2,9318. Mannering og nærstående hadde ikke aksjer i Songa Offshore før dette.

Teknisk så ligger aksjen nær bunn av en langsiktig fallende trend, og aksjen viser altså tegn til å kunne være iferd med å etablere en bunn rundt disse nivåene.

Det ble etablert et stort «gap» ned i aksjen i slutten av november 2013, og rent teknisk så ser man ofte at slike «gap» ned eller opp etter en tid «lukkes», og for Songa i dette tilfellet så betyr en slik lukking av dette «gap» ned i aksjen at aksjen må få et løft opp mot NOK 4,90.

Aksjen ligger nå rundt sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt og dersom aksjen klarer å etablere seg over dette i løpet av den nærmeste tiden så vil dette være med å gi positive tekniske signaler for den videre utviklingen.

Foruten noe teknisk motstand rundt NOK 3,15 og NOK 3,35 så ligger det begrenset med motstand videre opp for aksjen før opp mot NOK 5,00-nivået.

På bakgrunn av det tekniske bildet Songa Offshore viser så vurderes aksjen som en spennende kjøpskandidat på dagens nivå. Potensialet vurderes å være opp mot NOK 4,70 på 3-6 måneders sikt. Stop-loss kan gjerne settes ved NOK 2,40.

Les mer om selskapet på deres hjemmeside her…

Se siste aksjekurs for selskapet her…  Markedsplass: Oslo Børs

Les vår Disclaimer her…

SONG-040314Kilde chart: www.vikingen.se

nn-totrade