nn-skapdinavkastning

strek

kvaerner17.02.2014  Kværner-aksjen har konsolidert i det korte bildet, men bryter nå opp fra en triangel konsolideringsformasjon, og gir med dette signaler om videre kursoppgang i tiden fremover.

anbefaling-kvaer-170214Aksjen ligger også i en stigende trend hvor videre kursoppgang signaliseres i tiden som kommer.

Ser vi på uke-chartet (se øverste chart) så ser vi at aksjen har brutt opp gjennom et betydelig motstandsnivå som lå rundt NOK 11,50, og aksjen finner nå god støtte ned mot dette nivået ved korreksjoner ned.

På oppsiden så ligger det i første omgang noe motstand fra forrige topp rundt NOK 12,80, og deretter er neste motstandsnivå opp mot øvre trendlinje i den stigende trendkanalen, rundt NOK 13,50.

MACD momentum-indikator har nå også gitt kjøpssignal for aksjen og er således med og underbygger det ellers positive tekniske bildet aksjen viser.

Aksjen vurderes som en interessant kjøpskandidat på dagens nivå, og kursmål vurderes til NOK 13,50 på 4-8 ukers sikt. Stop-loss kan gjerne settes ved NOK 11,30.

Les mer om selskapet på deres hjemmeside her…

Se siste aksjekurs for selskapet her…  Markedsplass: Oslo Børs

Les vår Disclaimer her…

KVAER-170214

Kilde chart: www.vikingen.se

nn-totrade